مشخصات ابعادی

بردهای کلسیم سیلیکات شرکت در ابعاد متنوع جدول مقابل تولید می شود. در عین حال امکان تولید ابعاد مد نظر مشتری نیز وجود دارد.

ردیف طول mm عرض mm ضخامت mm
1 1000 500 25 تا 100
2 900 600 25 تا 100

ضریب هدایت حرارتی

ضریب هدایت حرارتی بردهای کلسیم سلیکات در دماهای مختلف

ردیف دمای مورد نظر (°c) ضریب هدایت حرارتی (w/m.°k)
1 200 0.070
2 300 0.080
3 400 0.095
4 600 0.115

مزیت های نسبی عایق های کلسیم سیلیکات نسبت به سایر عایق ها

– دمای تا 1000 درجه را تحمل میکند.
– سبک بودن
– پایداری شیمیایی مناسب.
– شوک حرارتی را قبول می کند.
– به راحتی و بدون ضایعات قابل استفاده و شکل پذیر است .
– دارای حداقل تغییرات خطی نسبت به تغییر دما می باشد.
– در حرارت بالا و آتش سوزی گازهای مضر متصاعد نمی کند.
– دارای حداقل ضریب هدایت حرارتی است.
– هیچگونه مشکلی برای محیط زیست ندارد.

معایب عایق کلسیم سیلیکات

– حساس به رطوبت و نفوذ آب و بخار