عملکرد حرارتی (مقدار [1]K)

هدایت حرارتی رول­های ساختمانی پشم سنگ بر اساس ASTM C177, 518, IS 3346 در جدول زیر نشان داده شده است. لایه های پوشش سطح رول­های پشم سنگ کیمکو شامل لایه­های FSK و آلاگلس است که مانعی را بر سر راه نفوذ بخار فراهم می­آروند. روکش سطح از نوع کاغذ کرافت نیز موجود است.

میانگین دما هدایت حرارتی برای مقادیر دانسیته زیز
W/m.k Btu.in/Ft2h.°F
°C °F kg/m3 36 kg/m3 48 kg/m3 64 lb/ft3 250/2 lb/ft3 000/3 lb/ft3000/3
10 50 036/0 033/0 031/0 250/0 229/0 215/0
25 77 039/0 035/0 033/0 270/0 243/0 229/0
50 122 047/0 042/0 038/0 326/0 291/0 263/0
100 212 057/0 051/0 046/0 395/0 354/0 319/0
ضخامت مقاومت حرارتی در دمای متوسط C° 25 در مقادیر دانسیته مشخص شده زیر.
mm inch M2k/w Ft2.h.°F/Btu
    36 Kg/m3 48 Kg/m3 64 Kg/m3 250/2 Lb/ft3 000/3 Lb/ft3 000/4 Lb/ft3
40 5/1 212/1 556/6
50 0/2 429/1 515/1 230/8 741/8
60 5/2 714/1 818/1- 288/10 926/10
75 0/3 923/1 143/2 273/2 111/11 346/12 112/13
100 0/4 564/2 857/2 030/3 815/14 461/16 482/17

عملکرد حرارتی (مقدار R)

عملکرد صوتی

پشم سنگ کیمکو هنگامی که با استفاده از استانداردهای ASTM متعدد و مرتبط مورد آزمایش قرار گرفت، عملکرد صوتی بسیار عالی را از خود نشان داد (ضرائب جذب صوت و عایق صوتی). در بررسی بر طبق استاندارد ASTM C423، پشم سنگ کیمکو دارای مقادیر ضریب کاهش صوت (NRC)[2] بالغ بر 05/1 بوده است.

دانسیته (kg/m3) ضخامت (mm) طول (m) عرض (mm)
حداقل حداکثر
36 75 100 5 تا 10 1100 تا 1200 (بدون همپوشانی)
48 50 100 5 تا 10
64 40 100 5 تا 8

اینها مقادیر متداول مربوط به واریانس­های آزمایشی و تولید نرمال هستند.

عملکرد ایمنی در برابر آتش

رول­های ساختمانی پشم سنگ کیمکو که فاقد لایه پوشش سطحی هستند، در تست انجام شده بر طبق استانداردهای IS 3144، BS 476 (بخش چهارم)، ISO 1182 و ASTM E136 غیرقابل احتراق بوده­اند و بر اساس استانداردهای اروپا در کلاس 1 طبقه­بندی شدند.

عملکرد جذب رطوبت

رول­های ساختمانی پشم سنگ کیمکو هنگامی که بر طبق استانداردهای BS 2972، ASTM C1104/1104 M مورد آزمایش قرار گرفتند کمتر از 1% حجم خود آب جذب کردند، و هیچگونه رطوبتی را از هوای محیط و هیچ نوع آبی را از طریق عملکرد موئینگی جذب نکردند. تنها آب از طریق فشار می­تواند به محصولات عایقی پشم سنگ جذب شود، اما در اثر باز بودن ساختار سلولی کیمکو سریعا خشک می­شود. هنگامی که پشم سنگ بر اساس استاندارد ASTM E96 مورد تست قرار گرفت، رول­های ساختمانی که دارای پوشش سطحی FSK بودند، دارای میزان نفوذپذیری به بخار آب [3]perm 02/0≥ بوده­اند. رول­های ساختمانی دارای پوشش سطحی آلاگلس دارای میزان نفوذپذیری آب برابر صفر بوده­اند.

کاربردها

رول­های ساختمانی پشم سنگ کیمکو معمولا بر روی دیوارها و سقف­های ساختمان­های پیش­مهندسی شده (در زیر و بر روی تیرک­های اتصال)، خانه­های پیش­ساخته، مرغداری­ها و کانال­های لوله­کشی مورد استفاده قرار می­گیرند.

روش­های نصب

انتهای ثابت رول­های ساختمانی پشم سنگ کیمکو به سمت پایین قرار می­گیرد  و امکان باز کردن رول­ها را فراهم می­سازد. رول در قسمت گوشه­ها برش داده شده و کشیده می­شود. برای جلوگیری از ایجاد شکاف، ابتدای رول بعدی باید با انتهای رول کنونی همپوشانی داشته باشد. نوارهای بسته­بندی، که به لحاظ ضخامت همانند لایه عایقی هستند، لازم است در طول خط هر پرلین[4] (لاپه) قرار گرفته و در سرتاسر لایه سقف به پرلین زیرین آن ثابت شوند. این حالت از ایجاد فشار غیرضروری بر روی عایق جلوگیری می­کند. روکش­دهی سقف بایذ همزمان با کار عایق­سازی انجام شود تا از وارد آمدن آسیب­های تصادفی جلوگیری کند. تثبیت لایه عایقی را باید از میان پروفایل تاج ورقه سقف و اسپیسر تا زیر پرلین انجام شود. لایه­های جلوگیری­کننده از هوازدگی و فرسایش می­بایست به عنوان عایق نصب شوند، برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب­های غیرضروری به عایق، لازم است کار سریعتر پیش برود. سوراخ­های کلیه منافذ مربوط به قلاب­ها در مقابل نفوذ آب عایق­بندی می­شوند. استفاده و ذخیره­سازی رول­های ساختمانی پشم سنگ کیمکو در فضاهای داخلی باید به شیوه­ای ایمن انجام شود. اگر نگهداری و انبار کردن این عایق­ها در فضاهای بیرونی انجام شود، لازم است نگهداری بر روی سطح تمیز انجام شود و توسط یک لایه مقاوم به نفوذ هوا نیز پوشش­دهی شوند.

 1. کلاس 1، گسترش سطحی شعله بر طبق BS 476 (بخش 7)
 2. کلاس صفر بر طبق BS 476 (بخش 6 و 7) و برطبق قوانین ساخت و ساز در بریتانیا
 3. ویژگی­های سوختن سطح بر طبق ASTM E84/ UL 723a.

شاخص گسترش آتش: کمتر از b25

شاخص گسترش دود: کمتر از 50

قطعات RB پشم سنگ کیمکو

قطعات RB پشم سنگ کیمکو نیمه سخت بوده و تخته­های سخت تولید شده از الیافِ سنگِ پایدار با استفاده از یک مقدار بسیار کم از رزین ترموست به هم متصل شده­اند.

قطعات RB پشم سنگ کیمکو قادرند دماهای بسیار بالا بالغ بر C° 750 را تحمل کنند و سبک وزن، قوی، دارای خاصیت ارتجاعی، قابلیت به کارگیری آسان و دارای امکان برش آسان هستند به طوری که می­توان آنها را به شکل­های پیچیده­ای برش داد.

ابعاد استاندارد

الیاف سازنده این نوع عایق دمای تا C° 750 را تحمل می­کنند درحالیکه سطح دمای تا C° 100 را تاب می­آرود. در دماهای بالاتر از C° 230 لایه چسب موچود در عایق در تماس با سطح داغ کمی جابجا می­شود. این جابجایی در عملکرد عایق مشکلی ایجاد نمی­کند.

عملکرد: عملکرد حرارتی (مقدار R) و عملکرد صوتی

قطعات RB پشم سنگ کیمکو در تست انجام شده بر طبق استاندارد ASTM C423، دارای یک ضریب کاهش صوت (NRC) بالغ بر 05/1 بوده­اند.

دانسیته استاندارد

دانسیته (kg/m3) ضخامت (mm)
48 200 – 50
64 150 – 40
80 125 – 40
96 100 – 25
120 100 – 25
144 100 – 25
160 75 – 25
200 50 – 25

قطعات RB پشم سنگ کیمکو مورد استفاده در کاربردهای ساختمانی فاقد پوشش سطحی هستند، یا دارای پوششی از جنس فویل آلومینیوم تقویت شده با شیشه / لایه کاغذ کرفت (FSK)، آلاگلس و لایه شیشه کدر (BGT) می­باشند. اندازه­های غیراستاندارد در صورت درخواست تولید خواهند شد.

عملکرد حرارتی (مقدار K)

هدایت حرارتی قطعات RB پشم سنگ کیمکو بر اساس استاندارد ASTM C177، 518، IS 3346 در جداول زیر نشان داده شده است. اینها مقادیر متداولی هستند که تولید نرمال و واریانس­های آزمایشی به دست می­آیند.

  متوسط هدایت حرارتی (W/m.k)   دما C° دانسیته (kg/m3)
48 64 80 100 120 144 160 200
25 036/0 035/0 035/0 034/0 034/0 034/0 036/0 037/0
35 038/0 036/0 037/0 036/0 036/0 036/0 037/0 038/0
ضخامت (mm) مقاومت حرارتی (m2.k/W) در دمای میانگین C° 25 در مقادیر دانسیته (kg/m3)
48 64 80 100 120 144 160 200
25 694/0 714/0 714/0 735/0 735/0 735/0 694/0 676/0
50 389/1 429/1 429/1 471/1 471/1 471/1 389/1 351/1
75 083/2 143/2 143/2 206/2 206/2 206/2 083/2
100 778/2 857/2 857/2 941/2 941/2 941/2
125 472/3 571/3 571/3 676/3 676/3 676/3
150 167/4 286/4 286/4
200 555/5

عملکرد ایمنی در برابر آتش

قطعات RB پشم سنگ کیمکو فاقد پوشش، هنگامی که بر طبق استاندارد IS 3144، BS 476 (بخش 4)، ISO 1182 و ASTM E136 مورد آزمایش قرار گرفتند، غیرقابل­احتراق بوده و بر طبق استاندارد اروپایی در کلاس A1 دسته­بندی می­شوند. قطعات RB پشم سنگ کیمکو که دارای پوشش از نوع FSK و آلاگلس بوده­اند دارای مقادیر ایمنی در برابر آتش زیر بوده­اند:

 1. کلاس 1: گسترش سطحی آتش بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 7)
 2. کلاس صفر: بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 6 و 7)
 3. ویزگی­های سوختگی سطح بر طبق استاندارد ASTM E84/UL 723
 4. شاخص گسترش شعله: کمتر از 25
 5. شاخص گسترش دود: کمتر از 50

عملکرد جذب رطوبت

قطعات RB پشم سنگ کیمکو هنگامی که بر اساس استاندارد BS 2972، ASTM C1104/1104 M مورد آزمایش قرار گرفتند، دارای مقادیر جذب رطوبت کمتر از 1% حجمی بوده­اند، علاوه بر این هیچگونه رطوبتی را از هوای محیط یا هیچگونه آبی را از طریق نیروهای موئین جذب نکردند. آب تنها تحت فشار می­تواند وارد ساختار محصولات عایقی پشم سنگ شود؛ اما یه دلیل ساختار سلولی باز پشم سنگ ایمکو سریعا خشک شدند. هنگامی که تست­ها بر اساس استاندارد ASTM E96 انجام شدند، قطعاتی که دارای روکش FSK بودند دارای مقادیر نفوذپذیری بخار ≤ 02/0 perm بوده­اند، قطعات RB دارای پوشش آلاگلس دارای مقادیر نفوذ بخار برابر صفر بوده­اند.

کاربردها

قطعات پشم سنگ کیمکو برای اهداف عایق حرارتی و صوتی، دیوارهای بیرونی و دیوارهای پلکان و آسانسورها نیز به کار می­روند.

روش­های نصب

قبل از نصب، قطعات RB پشم سنگ کیمکو به ابعاد لازم برش داده می­شوند و بر روی سطحی که می­بایست نصب شوند قرار داده می­شوند. باستی دقت شود که اتصالات به نحو مناسبی در کنار هم قرار گیرند و هیچ نوع شکافی در محل اتصالات وجود نداشته باشد. بسته به ویژگی­های سطح و تجهیزات، پین­ها و اسپیسرها باید برای ثابت کردن قطعات در محلشان مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده و ذخیره­سازی

پشم سنگ به دلیل سبک بودن به راحتی مورد استفاده قرار می­گیرد. این محصولات لازم است در محیطی خشک و محافظت شده نگهداری شوند. لازم است در همان بسته­بندی اولیه خود و در مکانی بالاتر از سطح زمین نگهداری شوند، از تماس با دیوار دور باشند تا از هرگونه جذب رطوبت و غبارات و آلاینده­های خارجی در امان باشند. اگر در بیرون و در یک محیط باز نگهداری می­شوند، لازم است با استفاده از یک فیلم پلی­اتیلن، پارچه­های برزنتی یا هر نوع پوشش مشابه دیگری محافظت شوند.

 1. کلاس 1، گسترش سطح شعله بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 7)
 2. کلاس صفر، بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 6 و 7) و بر طبق قوانین ساخت و ساز بریتانیا
 3. ویژگی­های سوختگی سطح بر طبق استاندارد ASTM E84/UL 723a

شاخص گسترش آتش: کمتر از b25.

شاخص پراکندن دود: کمتر از 50.

پشم سنگ کیمکو با دارا بودن سختی بسیار زیاد و داوم عالی برای کاربردهایی مناسب است که نیازمند سطح بالایی از مقاومت به فشردگی هستند.

ابعاد استاندارد

ضخامت (mm) 25 تا 200

پهنا (mm): 600

طول (m): 1 تا 2/1

انواع روکش­ها

پشم سنگ کیمکو مورد استفاده در کاربردهای ساختمانی بدون روکش هستند یا دارای روکشی از جنس شیشه تقویت شده با فویل آلومینیومی/لایه کاغذ کرافت (FSK)، آلاگلس و لایه شیشه سیاه رنگ (BGT) هستند. مقدار دانسیته برابر 48 تا 200 kg/m3 است. در جدول زیر مقاومت فشاری پشم سنگ کیمکو یا پشم سنگ­های متداول مقایسه شده است.

دمای عملکرد الیاف پشم سنگ بالغ بر C° 750 و دمای عملکرد لایه سطحی برابر C° 100 است. در دماهای بالاتر از C° 230، لایه چسب موجود در عایقی که در مجاورت با سطح داغ قرار دارد، ممکن است کمی جابجا شود. این جایجایی بر عملکرد عایق تاثیر نامطلوب ندارد.

عملکرد

عملکرد حرارتی (مقدار K)

هدایت حرارتی پشم سنگ کیمکو بر طبق استاندارد ASTM C177 518, IS 3346 تعیین شد و مقادیر به دست آمده در جدول زیر ارائه شده­اند:

مقاومت به فشردگی در تغییر شکل 10% (kPa) قطعه RB  و قطعه سخت

دانسیته (kg/m3) مقاومت به فشردگی در تغییر فرم 10% (kPa)
قطعه RB قطعه سخت
48 5/1 0/5
64 0/2 0/10
96 0/3 0/25
122 0/6 0/30
144 0/7 0/40
160 0/8 0/60
200 0/9 0/70

متوسط دما

متوسط دما هدایت حرارتی برحسب W/m.k در مقادیر مختلف دانسیته (kg/m3)
48 64 80 100 120 144 160 200
25 036/0 035/0 035/0 034/0 034/0 034/0 036/0 037/0
35 038/0 036/0 037/0 036/0 036/0 036/0 037/0 038/0

مقاومت حرارتی (مقدار R)

  ضخامت (mm) مقادیر مقاومت حرارتی (m2.K/W) در دمای میانگین C° 25 در مقادیر دانسیته ارائه شده زیر
48 64 80 100 120 144 160 200
25 694/0 714/0 714/0 735/0 735/0 735/0 694/0 676/0
50 389/1 429/1 471/1 471/1 471/1 471/1 386/1 351/1
75 083/2 143/2 143/2 206/2 206/2 206/2 083/2
100 778/2 857/2 857/2 941/2 941/2 941/2
125 472/3 571/3 571/3 676/3 676/3 676/3
150 167/4 286/4 286/4
200 555/5

این اعداد مقادیر معمول مربوط به واریانس­های تولید و تست هستند.

عملکرد صوتی

قطعات سخت پشم سنگ کیمکو در تست بر اساس استانداردهای ASTM مربوطه، دارای عملکرد صوتی بسیار عالی بوده­اند (ضرائب جذب صوت، عایق صوت و عایق صوت ضربه­ای). قطعات پشم سنگ کیمکو در تست بر اساس استاندارد ASTM C423 دارای مقادیر ضرائب کاهش صوت (NRC) بالغ بر 05/1 بوده­اند.

عملکرد حفاظت در مقابل آتش

قطعات پشم سنگ کیمکو در تست بر اساس IS 3144, BS 476 (بخش 4)، ISO 1182 و ASTM E136، غیرقابل احتراق بوده­اند و بر طبق استانداردهای اروپا در کلاس 1 دسته­بندی می­شوند.

قطعات پشم سنگ کیمکوی بدون پوشش سطحی و نیز انواع دارای پوشش سطحی FSK و آلاگلس به لحاظ ایمنی در 5 گروه دسته­بندی می­شوند:

 1. کلاس 1: گسترش سطحی شعله بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 7)،
 2. کلاس صفر، بر طبق استاندارد BS 476 (بخش 6 و 7) و قوانین ساخت و ساز بریتانیا،
 3. ویژگی­های سوختگی سطحی برطبق استاندارد ASTM E84/UL 723
 4. شاخص گسترش آتش: کمتر از 25
 5. شاخص تولید و پراکندن دود: کمتر از 50.

عملکرد جذب رطوبت

قطعات سخت پشم سنگ کیمکو در آزمایش برطبق استاندارد BS 2972، ASTM C1104/1104M به میزان کمتر از 1% حجمی آب جذب کردند و هیچگونه رطوبتی را از محیط اطراف و نیز هیچ نوع آبی را بر اساس خاصیت موئینگی جدب نکردند. آب تنها تحت فشار است که می­تواند به درون ساختار عایق پشم سنگ جذب شود، اما به دلیل ساختار سلولی باز پشم سنگ کیمکو، آب وارد شده به سرعت خشک می­شود.

قطعات پشم سنگ دارای پوشش سطحی از نوع FSK، در انجام تست بر اساس استاندارد ASTM E96، دارای مقدار نقوذ بخار آب ≤ perm 02/0 بوده­اند و قطعاتی که دارای پوشش از نوع آلاگلس بودند دارای مقدار نفوذپذیری بخار برابر صفر بوده­اند.

کاربردها

قطعات پشم سنگ سخت کیمکو در مواردی به عنوان عایق صوتی و حرارتی مورد استفاده قرار می­گیرند که مقاومت به فشردگی بسیار بالایی مورد نیاز باشد، همانند کف­ها، سقف­ها، پانل­های ساندویچی و پارتیشن­های دیواری خشک.

روش­های نصب

قبل از نصب قطعات پشم سنگ، مطمئن شوید که هر گونه گرد و غبار و گریس را پاک کرده­اید و سطح کاملا خشک است. قطعات را به ابعاد مورد نیاز برش دهید و آنها را بر روی سطحی که لازم است نصب شوند قرار دهید. لازم است دقت شود که همه اتصالات به نحو صحیحی نصب شوند و هیچگونه شکافی در محل اتصالات وجود ندارد. بسته به نوع سطح و نوع تجهیزات، لازم است از پین­ها و یا اسپیسرهایی برای ثابت کردن قطعات در محل مورد نظر استفاده شود.

به کارگیری و ذخیره­سازی

پشم سنگ سبک وزن بوده و به سادگی قابل به­کارگیری است. لازم است این محصولات در یک فضای روشنایی مطلوب، خشک و حفاظت شده نگهداری شوند. لازم است پشم سنگ در همان بسته­بندی اولیه خود نگهداری شود، در مکانی بالاتر از سطح زمین قرار داده شود و از دیوار هم فاصله داشته باشد تا از نفوذ رطوبت و گرد و غبار به درون آن جلوگیری شود. چنانچه در بیرون و یک فضای باز نگهداری می­شود، لازم است با استفاده از فیلم پلی­اتیلن، پارچه برزنتی یا نوع مشابهی از یک پوشش محافظت شود.

لایه پشم سنگ کیمکو

لایه پشم سنگ کیمکو در زمینه­های کاربردی مختلف که به سطوح بالایی از مقاومت فشاری نیازمندند، مقادیر سختی و دوام بالایی را فراهم می­سازد.

ابعاد استاندارد

دانسیته (kg/m3) ضخامت (mm) پهنا (mm) طول (m)
100 تا 150 ضخامت­های مختلف از mm 25 تا mm 118 100 تا 110 92/9 تا 2/1

عملکرد

دمای کارکرد

محصول: بالغ بر C° 750

در دماهای بالاتر از C° 250، لایه چسب موجود در عایق در تماس با سطح داغ، کمی جابجا می­شود، اما این جابجایی بر عملکرد عایقی تاثیر نامطلوبی ندارد.

کاربردها

لایه پشم سنگ کیمکو به عنوان عایق صوتی و حرارتی برای اهدافی مورد استفاده قرار می­گیرد که نیازمند مقاومت به فشردگی بالایی هستند. این نوع عایق معمولا در پانل­های ساندویچی، کف­ها و سقف­هایی که تحت بارهای سنگین قرار دارند، مورد استفاده قرار می­گیرند.

روش­های عایق­سازی

قبل از نصب لایه پشم سنگ کیمکو، اطمینان حاصل کنید که هر گونه غبار و گریس را به طور کامل رفع نموده­اید و سطح مورد نظر کامل تمیز و خشک است. سپس عایق را بر روی سطحی که می­بایست عایق­بندی شود قرار دهید. کاملا اطمینان حاصل کنید که لایه عایقی به نحو صحیحی در محل قرار گرفته باشد و هیچگونه شکافی در محل اتصالات وجود نداشته باشد. بسته به سطح و نوع تجهیزات، از پین­ها و اسپیسرها برای تثبیت لایه عایق در محل مورد نظر استفاده کنید.

کاربرد و ذخیره­سازی

محصولات لایه­ای پشم سنگ کیمکو باید در درون ساختمان نگهداری شوند. چنانچه در محیط بیرون نگهداری می­شوند، لازم است در مکانی تمیز نگهداری شوند و با استفاده از یک لایه ضدآب پوشش داده شوند.

مقاومت به فشردگی لایه پشم سنگ کیمکو

دانسیته (kg/m3) ضخامت (mm) مقاومت به فشردگی در میزان 10% دفرمه شدن (kPa)
110 50 110
140 50 135
144 50 140
144 100 160

اینها مقادیر متداول مربوط به تولید نرمال و واریانس­های آزمایشی هستند

چگونه می­توان از لایه­های عایقی استفاده نمود؟

قبل از آنکه لایه­های عایق پشم سنگ را با استفاده از چسب در بین دو سطح فلزی ساندویچ کنید، جهت الیاف لایه را چک کنید. بیشترین دقت باید مبذول شود تا از عمود بودن جهت الیاف نسبت به پهنای دو صفحه فلزی اطمینان حاصل شود. عمود بودن جهت الیاف برای دست یافتن به یک مقاومت به فشردگی بهینه، لازم است.


[1] K value: (یا فاکتور K یا مقدار لامبادا)شامل اندازه­گیری هدایت حرارتی یک ماده است و بدان معناست که چگونه حرارت در یک ماده انتقال می­یابد.

[2] Noise Reduction Coefficient

[3] مقدار نفوذپذیری رطوبت به درون هر ماده ای را با واحد perm اندازگیری می کنند. واحد perm عبارت است از مقدار (برحسب واحد جرم) بخار آبی که در واحد زمان تحت واحد فشار از واحد سطح می گذرد.

[4] Purlin: لاپه یا پرلین چیست؟ لاپه عضوی (تیری)  است که از نیمرخ های سبک برای پوشش سقف یا دیوار به کار می رود. لا په ها یا پرلین‌ها اغلب برای پوشش سقف های سبک صنعتی (سقف های شیبدار یا سوله ها) استفاده می شوند.

مشخصات عملکردی پشم سنگ
 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *