ویژگی های عملکردی پشم سنگ

قابلیت نفوذ بخار در پشم سنگ تکنونیکول[1] بالاست، مواد غالبا رطوبت حاصل از بخارات تولید شده در اثر فعالیت­های انسان، را در خود نگه نمی­دارند. عایق حرارتی تقریبا همیشه به صورت خشک باقی می­ماند. سازگاری اکولوژیکی تکنونیکول به عنوان یکی

ویژگی های بهداشتی پشم سنگ

مطالعه گروهی در اروپا ب روی کارگران پشم شیشه نشان داد که مرگ در اثر سرطان ریه بین آنها افزایش یافته است (تراکیا، برونش و ریه) اما جریان زمانی از اولین استخدام یا مدت اشتغال آنها وجود ندارد. در این

اصول صوتی مرتبط با صدا در یک فضا

جذب صدا: میزان انرژی صدای جذب شده بر اثر برخورد با یک سطح خاص جذب صدا است. هرچه انرژی صدای بیش‌تری جذب شود میزان انعکاس آن به صورت بازتاب یا اِکو کمتر خواهد بود که به شرح زیر اندازه‌گیری می‌شود:

معرفی دو شرکت برتر تولید پشم سنگ

شرکت بین­المللی تولید عایق سعودی (SIIMCO)[1] شرکت بین­المللی تولید عایق سعودی، یک سرمایه­گزاری مشترک بین صنایع القانیم[2] و سنت کوبین ایزووِر[3] (فرانسه)، ساخت یک مرکز تولید پشم سنگ جدید در شهر Yanbu Al-Sinaiyah در قلمرو عربستان سعودی در آوریل 2012،