یک عایق صوتی خوب چطور می تواند شما را از سر و صدای همسایه خلاص کند

امروزه با توجه به آپارتمان نشینی اکثر مردم ساکن کلانشهرها، مشکل سر و صدای همسایه و انتقال آن از تیغه های نازک دیوارهای مشترک امروزی و یا سقف و کف ساختمان به یک معضل اساسی تبدیل شده است. شاید شما

 

ویژگی های عملکردی پشم سنگ

قابلیت نفوذ بخار در پشم سنگ تکنونیکول[1] بالاست، مواد غالبا رطوبت حاصل از بخارات تولید شده در اثر فعالیت­های انسان، را در خود نگه نمی­دارند. عایق حرارتی تقریبا همیشه به صورت خشک باقی می­ماند. سازگاری اکولوژیکی تکنونیکول به عنوان یکی

 

ویژگی های بهداشتی پشم سنگ

مطالعه گروهی در اروپا ب روی کارگران پشم شیشه نشان داد که مرگ در اثر سرطان ریه بین آنها افزایش یافته است (تراکیا، برونش و ریه) اما جریان زمانی از اولین استخدام یا مدت اشتغال آنها وجود ندارد. در این

 

اصول صوتی مرتبط با صدا در یک فضا

جذب صدا: میزان انرژی صدای جذب شده بر اثر برخورد با یک سطح خاص جذب صدا است. هرچه انرژی صدای بیش‌تری جذب شود میزان انعکاس آن به صورت بازتاب یا اِکو کمتر خواهد بود که به شرح زیر اندازه‌گیری می‌شود: